View Single Post
Old 07-26-2010, 05:09 PM   #1
Longcat
@Longcat
Junior Member
 
Longcat's Avatar
 
Join Date: Sep 2006
Posts: 291
Many Scandinavians in here?

Vel? Det virker som det er en fair amount med nordboere her? eller tar jeg feil?
Ble bare litt nysgjerrig.

Lillehammer, Norge her.
Longcat is offline   you may: quote & reply,