View Single Post
Old 01-25-2012, 12:34 AM   #54
Darth Avlectus
Your point?
 
Darth Avlectus's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Location: Attack on Titan
Posts: 4,255
Current Game: Soul Calibur 5
Kasalukuyan pagkuha mapupuksa ang kalat, ng isang buhay sa paglipat, at naghahanap para sa isang entrepreneurial trabaho na talagang na may ilang mga traksyon dahil natuklasan ko ang gusto ko sa sarili at patakbuhin ang isang negosyo.

Kung hindi makakuha-ugnayan sa aking mga espirituwal na paniniwala, bumalik sa hugis, at maaaring pasiglahin ng isang lumang libangan o makahanap ng isang bagong.

Pwede ang iyong sarili?
Darth Avlectus is offline   you may: quote & reply,