View Single Post
Old 01-25-2012, 01:34 AM   #54
Darth Avlectus
@Darth Avlectus
It's your uncle...
 
Darth Avlectus's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Location: Sandy Shores
Posts: 4,360
Current Game: GTA V
Kasalukuyan pagkuha mapupuksa ang kalat, ng isang buhay sa paglipat, at naghahanap para sa isang entrepreneurial trabaho na talagang na may ilang mga traksyon dahil natuklasan ko ang gusto ko sa sarili at patakbuhin ang isang negosyo.

Kung hindi makakuha-ugnayan sa aking mga espirituwal na paniniwala, bumalik sa hugis, at maaaring pasiglahin ng isang lumang libangan o makahanap ng isang bagong.

Pwede ang iyong sarili?
Darth Avlectus is offline   you may: quote & reply,