View Single Post
Old 01-28-2012, 09:51 PM   #57
Darth InSidious
A handful of dust.
 
Darth InSidious's Avatar
 
Join Date: Feb 2005
Location: Holowan Labs
Posts: 5,807
Current Game: KotOR II
10 year veteran! 
Mən öz gözləri Cumae və Sibyl ilə gördüm, digər oğlanlar chanted zaman "Sibyl, nə istəyirsən?", O cavab üçün istifadə üçün, "Mən ölmək istəyirəm".Works-In-Progress
~
Mods Released
~
That's what Control said.
Darth InSidious is offline   you may: quote & reply,