View Single Post
Old 01-28-2012, 08:51 PM   #57
Darth InSidious
@Darth InSidious
Anti-spam device
 
Darth InSidious's Avatar
 
Status: Super Moderator
Join Date: Feb 2005
Location: Holowan Labs
Posts: 5,821
Current Game: KotOR II
10 year veteran! 
Mən öz gözləri Cumae və Sibyl ilə gördüm, digər oğlanlar chanted zaman "Sibyl, nə istəyirsən?", O cavab üçün istifadə üçün, "Mən ölmək istəyirəm".DeadlyStream.com
~
Works-In-Progress
~
Mods Released
~
That's what Control said.
Darth InSidious is offline   you may: quote & reply,