View Single Post
Old 12-24-2001, 12:10 AM   #6
Jester
@Jester
Only 25 characters allowe
 
Jester's Avatar
 
Join Date: Dec 2001
Location: Location Location!
Posts: 321
Wait - Now I see it!

"Tyvärr!Du har försökt att ladda en sida som inte finns på Passagens medlemsservrar. Detta kan bero på någon av följande anledningar:

* Den angivna adressen är felaktig. Kontrollera stavningen och försök igen.


* Sidan är inte tillgänglig för tillfället eftersom medlemmen uppdaterar sidan. Försök igen senare.


* Sidan existerar inte längre på denna server."


Hahahahha, that crazy Sam and Max.


-Jester (80-)
Jester is offline   you may: quote & reply,