lfnetwork.com mark read register faq members calendar

Thread: Radiant whitout jk2
Thread Tools Display Modes
Post a new thread. Add a reply to this thread. Indicate all threads in this forum as read. Subscribe to this forum. RSS feed: this forum RSS feed: all forums
Old 05-23-2003, 05:40 AM   #1
Darth berserker
@Darth berserker
 
Darth berserker's Avatar
 
Join Date: Jan 2003
Posts: 73
Radiant whitout jk2

I want to use Radiant on a computer, but I don't want to install jk2. Will it work if I just copy assets0.pk3 and SDK?


"Varför ska man leva för varandra,
blir allt så himla enkelt bara man är två?
Det där med kärlek kan fungera bra för andra,
själv väntar jag så länge som det går"
Darth berserker is offline   you may: quote & reply,
Old 05-23-2003, 10:26 AM   #2
aazell
@aazell
 
aazell's Avatar
 
Join Date: Feb 2002
Posts: 131
Hi mate

I've installed radient on my work PC and it works just fine.

Just create a folder to install it into.

It's up to you if you want to install the assets0.pk3. I don't bother and just build in Caulk. Then I take it home and texture it.

aaz
aazell is offline   you may: quote & reply,
Post a new thread. Add a reply to this thread. Indicate all threads in this forum as read. Subscribe to this forum. RSS feed: this forum RSS feed: all forums
Go Back   LucasForums > Network > Star Wars Gamer > Community > The Star Forge > Jedi Knight series > JO Mapping > Radiant whitout jk2

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is Off
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -4. The time now is 02:04 PM.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.